Tako mi je pričao Budimir, Nikoleta Novak / Aleksa Jovanović